Maaseikerweg 45

6005 AA Weert
0495-541700
info@cesarweert.nl

 

 

 

Complete begeleiding tijdens en na de zwangerschap, zowel informatief als actief.

De basisgedachte achter deze zwangerschapscursus is  het aanleren van een goede techniek en houding tijdens de zwangerschap, bevalling en daarna.
Ook willen we voorwaarden scheppen om uw ervaringen rond de bevalling zo positief mogelijk te laten zijn.

De cursus bestaat uit totaal 9 lessen.

   

Voor de bevalling: 
Les Inleiding beweegles: o.a. ademhaling, dagelijkse bewegingen met een zwangere buik, oefeningen tegen zwangerschapskwaaltjes (1.5 uur)
Les 2 Theorie/praktijk ontsluitingsfase (1.5 uur)
Les 3 Theorie/praktijk persfase (1.5 uur)
Les 4 Beweegles: o.a. bekkenbodemoefeningen, dagelijkse bewegingen met een zwangere buik (1 uur) + Info osteopathie (0.5 uur)
Les 5 Partner les: theorie/praktijk ontsluiting en persfase (2 uur)
Les 6 Uitleg oefeningen en bewegingen na bevalling (1 uur)

                       

Na de bevalling: 
Ongeveer 5 a 6 weken na de bevalling kan er intensiever en actiever worden bewogen. De nagym met baby in kinderwagen zal dan starten.
 
Les 7 en 8


Les 9
Nagym buiten met baby in kinderwagen (1 uur)
Het weer opbouwen van het uithoudingsvermogen en de spierkracht, gecombineerd met veel ADL-info (tillen van de maxi-cosi, lopen achter de kinderwagen, etc.).
Gymen met en voor jouw baby, wat de (motorische) ontwikkeling van de baby ten goede komt (1 uur)

                     

Dag / tijd:
Les 1 t/m 6
en les 9

Gezondheidscentrum Weert

Maaseikerweg 45

Dinsdag (eventueel maandag) van 19.00 tot 20.30 uur

(les 5 tot 21.00 uur) (les 6 en 9 tot 20.00 uur)

 

Les 7 en 8 De IJzeren Man Weert (vanaf parkeerplaats)
Dinsdag: 10.00 tot 11.00 uur

 

Start tussen 25 en 32 weken zwangerschap. Graag tijdig aanmelden.
Groepsgrootte: Maximaal 8
Kosten
130 euro voor de gehele cursus.
Sommige aanvullende ziektekostenverzekeringen (waaronder CZ, OHRA, Delta Lloyd) kunnen (een deel) van de kosten vergoeden. Kijk hiervoor goed naar uw polisvoorwaarden.

 

ZWANGER-COMPLEET

(in samenwerking met de osteopathie)

Voor aanmelding en/of informatie:0495-541700 www.cesarweert.nl

info@cesarweert.nl

 

Oefentherapie Cesar

Harriette Schrijen en Marion van Deursen